Bra-Ko ägs och drivs av David och Eric. Under 2009 började vi med verksamheten på Björkeberga Gård med avelsdjur av högsta klass. Ett nytt stall byggs under 2009 med 21 boxar för djuren. Korna vistas ensamma i boxarna medan yngre djur kan gå upp till fyra stycken tillsammans. Därmed får vi möjlighet att ge djuren den skötsel och omvårdnad som krävs för att ta fram djur av högsta klass såväl exteriört som produktionsmässigt. Djuren föds upp på hö eller hösilage som enda grovfoder.

David Johansson Eric Johansson